ZensCoaching
Welkom
Visie en Werkwijze
Over mij
Aanbod/Trainingen
Tarieven
Neem contact op
Aanbod/Trainingen

Voor “zens” in leven en loopbaan! 


Aanbod / Coaching / Trainingen

Trainingen kunnen altijd op maat worden gesneden voor particulieren en bedrijven. Trainingen kunnen in company of elders plaatvinden. Coaching voor particulieren of individuele trainingen vinden bij mij thuis of elders plaats.

Persoonlijke coaching

Als lifecoach kan ik je ondersteunen bij:

 • Je communicatievaardigheden verbeteren

 • Je zelfvertrouwen verhogen

 • Je assertiviteit vergroten

 • Je passie weer terugvinden

 • Je persoonlijke balans verbeteren

 • Beter om kunnen gaan met stress

 • Een burn-out voorkomen

 • Je talenten ontwikkelen

 • Tot een (andere) beroepskeuze komen

 • “iets” met je loopbaan

 • Je relaties verbeteren

 • Beter om kunnen gaan met conflicten

 • Weer energie krijgen

 • Weer lekker in je vel zitten

 

Wandelcoaching 

Wandelcoaching brengt je letterlijk en figuurlijk in beweging, waardoor er ook meer beweging ontstaat in mentale en emotionele processen. De wandelpaden symboliseren hierbij het levenspad waarop je loopt. Bij iedere stap verandert de omgeving en dus ook de visie op het levenspad. Door gelijktijdig te lopen en te praten worden hoofd en lichaam met elkaar verbonden en daarmee het verstand en het gevoel. De omgeving staat symbool voor je mentale of emotionele processen.

Toepassingsgebieden:
Wandelcoaching kan worden toegepast op alle belangrijke levensthema's, maar is in het bijzonder geschikt voor de volgende onderwerpen:

 • Ontdekking van grootste levensdoelen, passies en talenten.
 • Overgang naar nieuwe fase in de loopbaan of levensloop.
 • Verbetering van relaties, zowel in de privésfeer als op het werk.
 • Teambuilding en verbetering van leiderschapskwaliteiten.
 • Opdoen van creatieve, zakelijke of intellectuele inspiratie.
 • Stressmanagement en herstel van burn-out.

 

De locatie is in de kop van Noord Holland op het strand, bos of duin, maar ook een stad als Alkmaar geeft vele mogelijkheden voor deze vorm van coaching.


Talentontwikkeling voor teams 

Bewustwording van de innerlijke drijfveren, talenten, zingeving en waarden in werk, je missie en dromen voor de toekomst en overtuigingen die belemmeren. Ontdekken is in het nu, met het oog op de toekomst samen met je team.

Werkvormen:
Talent analyse, kwaliteitenvierhoek, ideale levensontwerp, droomberoepen, energiewerk en systemisch werken (loopbaanopstelling)
.

 

RET/gedachtenmanagement

“Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken”.

Bovenstaande is een wijsheid van de Griekse wijsgeer *Epictetus.

Op deze wijsheid is de essentie van de RET gebaseerd. Mensen zelf zijn vaak een rem op hun eigen ontwikkeling.

Na deze 1 daagse training heb je inzicht hoe RET werkt en kan je het ABC-model en het model van de 4-G’s op hoofdlijnen hanteren. RET (Rationele Effectiviteits training) toetst ideeën aan de feitelijke realiteit. RET focust op gedachten die irrationeel zijn en vervangt ze door gedachten die gezonder zijn en rationeel. Deze training is geschikt voor hulpverleners, maatschappelijk werkers en coaches en mentoren van studenten.


Training Assertiviteitbevordering

1-daagse training voor mensen die:

 1. meer inzicht willen in hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan binnen hun eigen leven of werksituatie
 2. meer assertief willen leren optreden, omdat zij: 
 • geen ”nee” durven zeggen, moeite hebben met het geven van een eigen mening, moeite hebben met confrontaties, zich snel laten overhalen en zich te bescheiden opstellen
 • veel te heftig reageren in bepaalde situaties, steeds hun gelijk proberen te krijgen, niet kunnen luisteren of hun zin doordrijven.

Met de basiskennis en inzichten leer je op een assertieve wijze naar buiten te treden, zodat jij je wensen, grenzen en emoties kenbaar kan maken op een manier waarbij het behoud van een goede relatie als uitgangspunt wordt genomen. Tevens leer je in contact te blijven met de situatie en leer je op adequate wijze om te gaan met conflicten. 


Beter omgaan met pubers

Deze 1-daagse training is bedoeld voor beroepskrachten in het onderwijs en hulpverlening die te maken hebben met pubers en hun ouders.
Opgroeiende pubers worden steeds mondiger, zijn streetwise en zitten in een lastige leeftijdsfase. Geen wonder dat veel ouders het opvoeden van pubers niet eenvoudig vinden. De benadering thuis door de ouders en de benadering vanuit onderwijs/hulpverlening sluiten vaak niet op elkaar aan. Het doel van deze training is om aan ouders kennis over de puberteitsontwikkeling en de juiste communicatieve vaardigheden over te dragen zodat problemen niet escaleren.

 

Training agressie/confictbeheersing

Deze training van 1½ dag is bedoeld voor beroepskrachten in het onderwijs en de gezondheidszorg.

 • Hoe handel je in situaties waarin de emoties hoog oplopen?
 • Hoe ga je hiermee om?
 • Hoe reageer je adequaat op een geëmotioneerde boze leerling, patiënt of collega?
 • Waar liggen je grenzen?
 • Hoe geef je ze effectief aan?

Door middel van oefeningen en rollenspelen word je je bewust van het effect van jouw lichaamshouding, stemgebruik en jouw fysieke afstand/nabijheid. Bij het omgaan met agressieve mensen is de manier van communiceren van belang, omdat jouw gedrag een reactie uitlokt bij de ander. Door de oefeningen en rollenspelen leer je veel over jouw manier van communiceren, wat werkt en niet werkt en leer je hoe je de-escalerend kan optreden bij conflicten.


Neem vrijblijvend contact op voor een intake gesprek.

drs. Hetty Beverdam-Rookhuijzen, LifeCoach
WelkomVisie en WerkwijzeOver mijAanbod/TrainingenTarievenNeem contact op